Skip to main content

Få förmåner med solcellsstöd – Skattereduktion för miljövänlig teknik eller ROT-avdrag

Som investerare i solceller har du möjlighet att dra nytta av solcellsstöd genom skattereduktion för miljövänlig teknik eller genom ROT-avdrag. Vi ger dig en översikt över hur dessa stöd fungerar och hur du kan dra fördel av dem.

Skattereduktion för miljövänlig teknik – ”Grön ROT”

Vid installation av solceller kan du dra nytta av skattereduktion för miljövänlig teknik, även kallad ”grön ROT”.

 Du har rätt till en skattereduktion på upp till 50 000 kr per person och år. Om din villa eller fritidshus ägs av flera personer, kan varje ägare göra ett avdrag på upp till 50 000 kr. Storleken på skattereduktionen beror på din totala betalda skatt samt huruvida du tidigare har utnyttjat skattereduktionen under samma år.

Denna skattereduktion gäller för arbetskostnader och material. Andra kostnader, exempelvis resor, omfattas inte av detta stöd. Från och med 1 januari 2023 har skattereduktionen för installation av miljövänlig teknik höjts från 15 procent till 20 procent. De nya reglerna gäller för installationer som genomförs efter den 31 december 2022.

I din offert och på fakturan har vi redan inkluderat skattereduktionen för ”grön ROT”. Vi ansöker sedan om ersättning från Skatteverket. Om ansökan av någon anledning inte godkänns, kommer vi att fakturera dig det återstående beloppet.

Mer information om skattereduktionen finns hos Skatteverket

ROT-avdrag

Om du redan har utnyttjat ditt skatteavdrag för miljövänlig teknik för samma år, kan du istället dra nytta av ROT-avdrag. Du har rätt till ett ROT-avdrag på 30 procent av arbetskostnaden – vilket motsvarar cirka 9 procent av totalpriset – för din solcellsinstallation. Detta avdrag kan nå upp till 50 000 kr per person och år. Vi applicerar ROT-avdraget direkt på din faktura.

Mer information om ROT avdrag finns hos Skatteverket