Skip to main content

Laddstationer
för samfälligheter

Ett bekvämt och miljövänligt alternativ för alla fastighetsägare.

En samfällighet, som till exempel en bostadsrättsförening eller ett bostadsområde, kan dra nytta av att investera i laddstationer för elbilar av flera skäl:

  • Förbättrad fastighetsvärde: Att erbjuda laddningsmöjligheter kan öka fastighetens attraktionskraft och värde. Potentiella köpare och hyresgäster med elbilar kan vara mer benägna att välja en fastighet med laddstationer.
  • Medlemsnöjdhet: För en samfällighet med medlemmar är det viktigt att möta deras behov och önskemål. Medlemmar med elbilar kommer att uppskatta möjligheten att ladda sina fordon bekvämt hemma.
  • Hållbarhetsmål: Att investera i elbilsladdning är ett steg mot att främja hållbarhet och minska koldioxidutsläppen. Det visar engagemang för miljön och kan hjälpa samfälligheten att uppfylla sina hållbarhetsmål.
  • Extra intäkter: Samfälligheten kan ta ut avgifter för användningen av laddstationerna och generera extra intäkter som kan användas för att täcka installationskostnader eller förbättra gemensamma faciliteter.
  • Framtidssäkring: Eftersom antalet elbilar ökar, kommer efterfrågan på laddningsinfrastruktur att fortsätta att växa. Att vara förberedd för framtiden kan vara en fördel.
  • Åtkomstkontroll: Samfälligheten kan implementera åtkomstkontroll på laddstationerna för att begränsa användningen till sina medlemmar och eventuella besökare, vilket ger en extra nivå av säkerhet.

En investering i laddstationer för elbilar kan vara fördelaktig för en samfällighet genom att öka fastighetens värde, öka medlemsnöjdheten, främja hållbarhet och generera extra intäkter. Det kan också vara ett viktigt steg för att anpassa sig till den ökande populariteten av elbilar.

Regeringens strategi för att förbättra hemmaladdningsmöjligheter för elfordon.

I september 2020 presenterade den svenska regeringen en handlingsplan för förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon. Målet med handlingsplanen är att främja användningen av elbilar och underlätta för privatpersoner och fastighetsägare att installera laddningsinfrastruktur hemma.

Handlingsplanen är en del av regeringens övergripande mål att öka användningen av elfordon och minska transportsektorns klimatpåverkan. Genom att göra det enklare och mer ekonomiskt fördelaktigt att ladda elbilar hemma, hoppas man öka antalet elbilar på svenska vägar och bidra till en grönare fordonsflotta.

Regeringens handlingsplan för förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon

För att lära dig mer om de förbättrade möjligheterna för hemmaladdning av elfordon och den övergripande klimatpolitiska handlingsplanen rekommenderar vi att du besöker regeringens hemsida. Där hittar du information om hur regeringen aktivt arbetar för att underlätta laddningsinfrastrukturen och främja hållbar mobilitet. Svenska Elspecialisten är engagerade i att erbjuda innovativa och pålitliga lösningar för laddning av elfordon och vi är glada över regeringens satsningar på detta område.

Svenska Elspecialisten – Er samarbetspartner för laddningslösningar åt samfälligheter.

Svenska Elspecialisten  är experter inom området för laddningsinfrastruktur och har en lång och framgångsrik erfarenhet av att installera laddningsstationer i samfälligheter. Vi är dedikerade till att hjälpa er att smidigt navigera genom installationsprocessen och erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyller era specifika behov.

Vår kompetenta personal står alltid redo att besvara era frågor och erbjuda er den bästa rådgivningen. Vi förstår vikten av att vara förberedda för den ökande användningen av elfordon och den gröna framtiden. Därför är vi redo att hjälpa er att göra er samfällighetsförening redo för detta.

Kontakta oss på Svenska Elspecialisten idag för att ta nästa steg mot att säkerställa att era medlemmar har tillgång till pålitlig och bekväm laddningsinfrastruktur, vilket är en nyckelkomponent i att stödja en mer hållbar framtid!

Boka ett gratis och icke-bindande platsbesök med vår säljare.
En anpassad och förmånlig offert.
Vi hjälper dig gärna med ansökan om 50% bidrag från Naturvårdsverket för den fullständiga installationskostnaden.
Kunniga medarbetare för varje steg från början till slut.
Gratis molntjänst och app.
Total kontroll utan behov av administration!
IMD ( Individuell mätning och debitering) Personlig debitering av medlemmarna.

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vilken typ av organisation ska installera laddplatser?