Skip to main content

Enegic
Monitor

Effektstyrning vid elbilsladdning

I produktförpackningen

 • 1x Enegic Monitor mätenhet

 • 3x Strömsensorer

 • 1x USB laddare alt. DIN Adapter

 • 1x Manual

 • 1x Licens

Enegic Monitor är en avancerad lösning för dynamisk effektstyrning av större elförbrukare t.ex. laddboxar.

Enegic Monitor läser av effekt- och energi- förbrukningen i realtid per fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se och övervaka den momentana effekten som tas ut i ditt fritidshus, villa, BRF eller fastighetsbestånd.

Enegic Monitor är framtagen för att fungera i alla fastigheter oavsett ny eller gammal elmätare och kopplas direkt in på fastighetens faser. Systemet är framtaget för professionellmätning och styrning av elförbrukare i din fastighet.

Funktioner i Enegic Monitor

 • Effekt- och energimätning av trefasförbrukning i realtid
 • Dynamisk effektstyrning – Enegic rapporterar tillgängligt effektutrymme till din elbilsladdar
 • Effektnivåer och energivärden redovisas separat för respektive fas för att synliggöra fasbalansen och göra det möjligt att styra förbrukning utifrån belastning på respektive fas
 • Historik över elförbrukningen – minuter, timmar, dagar, månader och år
 • Tillval: larmfunktioner som vid onormala situationer, till exempel vid elavbrott eller onormalt höga effektnivåer, skickar larm via sms och/eller email.

Visualisering

I Enegic-appen visas information om fastighetens effektnivåer och energiförbrukning.

Data visas separat för respektive fas vilket ger värdefull information om bland annat fasbalansen i fastighetens elsystem.

Strömsensorer för alla situationer

För att hantera mätning i både små och stora anläggningar finns det flera typer av strömsensorer: Sensorer finns med 3 olika diametrar på öglan: 16mm, 36mm samt 100mm. Samtliga tre storlekar finns med normalt strömområde, 0-900A. De två större sensorerna 36mm samt 100mm finns dessutom i ett högströmsutförande med strömområde 0-2,5kA.

Enegic för mätning av solproduktion

 • För fastigheter med egen solproduktion kan Enegic ge tillgång till högupplöst information om fastighetens aktuella produktionseffekt;
 • Med hjälp av en extra Enegic Monitor mätenhet, eller en extra strömsensor ansluten till befintlig Enegic Monitor, mäts effektflödet från solinstallationens växelriktare vilket ger en tydlig bild av uppdelningen mellan produktion och förbrukning i fastigheten;
 • Genom att mäta produktion separerat från fastighetens förbrukning får vi en tydlig bild av de olika effektflödena i fastigheten.

Enegic för effektstyrning vid elbilsladdning

 • Enegic Reporter samlar in och sammanställer information från en eller flera Enegic Monitor- enheter och skickar informationen vidare till ett laddboxsystem.a
 • Regler för att ta hänsyn till olika kostnader – t.ex. effektavtal och elpriser – kan komplettera styrningen av elbilsladdningen.