Skip to main content

Bostadsrättsföreningar

Kostnadseffektiva och administrationsfria laddlösningar för bostadsrättsföreningar.

Det finns flera fördelar med att en bostadsrättsförening investerar i laddstationer för elbilar:

 • Attraktivitet för boende: Genom att erbjuda laddningsmöjligheter för elbilar blir bostadsrättsföreningen mer attraktiv för potentiella och nuvarande boende som äger elbilar. Det kan hjälpa till att behålla nuvarande medlemmar och locka nya.
 • Ökar fastighetens värde: Installering av laddstationer kan öka fastighetens värde eftersom de blir allt mer efterfrågade av elbilsägare. Detta kan vara en fördel när man överväger försäljning eller utvärderar fastighetens värde.
 • Miljömässig hållbarhet: Att investera i laddningsinfrastruktur för elbilar visar engagemang för miljön och hållbarhet. Det kan hjälpa bostadsrättsföreningen att minska sin klimatpåverkan och uppfylla hållbarhetsmål.
 • Extra intäkter: Bostadsrättsföreningen kan ta ut avgifter för användningen av laddstationerna och generera extra intäkter. Detta kan användas för att täcka installationskostnader och underhåll samt potentiellt minska medlemsavgifter.
 • Framtidsinriktad: Elbilar blir allt vanligare, och regeringar kan införa incitament och stödåtgärder för elbilsladdning. Genom att vara förberedd för framtiden kan bostadsrättsföreningen dra nytta av dessa fördelar.
 • Ekonomiskt stöd: Naturvårdsverket kan erbjuda ekonomiskt stöd i form av bidrag för installation av laddningsinfrastruktur för elbilar. Detta kan minska den initiala investeringskostnaden för BRF.
 • Minskar medlemsavgifter: Genom att använda bidraget kan BRF minska de kostnader som måste tas ut från medlemmarna för att täcka installationen av laddningsstationerna. Detta kan göra bostadsrätten mer attraktiv och hålla medlemsavgifterna nere.
 • Framtidssäkring:  Med ökande antal elbilar på vägarna blir laddningsinfrastruktur allt viktigare. Genom att använda Naturvårdsverkets bidrag kan BRF förbereda sig för en ökad efterfrågan på laddningstjänster och positionera sig för framtiden.
 • Hållbarhetsmål: Installation av laddningsstationer visar också ett engagemang för hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp. Det kan hjälpa BRF att uppfylla sina hållbarhetsmål och minska sin miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis kan investering i laddstationer för elbilar vara en klok strategi för bostadsrättsföreningar, då det kan förbättra fastighetens attraktivitet, värde, och samtidigt främja hållbarhet och generera extra intäkter.

Uppkopplade elbilsladdare, även kända som smarta laddstationer eller laddboxar, är utrustade med internetanslutning och används för att ladda elbilar. Dessa laddare fungerar på ett intelligent sätt och erbjuder flera fördelar jämfört med konventionella laddstationer:

 • Fjärrövervakning och styrning: En av de mest framträdande funktionerna hos uppkopplade elbilsladdare är möjligheten att övervaka och styra dem på distans via en smartphone-app eller en webbplattform. Detta gör det möjligt för användare att se laddningsstatus, schemalägga laddning, starta och stoppa laddningen, samt övervaka energiförbrukningen i realtid.
 • Kostnadshantering: Smarta laddare kan hjälpa användare att optimera laddningen för att minimera kostnader. Till exempel kan de programmeras att ladda när elpriserna är lägre, vilket kan spara pengar på laddningen.
 • Åtkomstkontroll: Uppkopplade laddare kan vara utrustade med åtkomstkontrollfunktioner. Endast behöriga användare kan använda laddstationen, vilket är användbart i företagsmiljöer eller bostadsrättsföreningar.
 • Fjärruppdateringar och underhåll: Tillverkaren kan skicka programvaruuppdateringar och utföra fjärrdiagnostik för att säkerställa att laddaren fungerar korrekt. Detta minskar behovet av fysiskt underhåll och förbättrar driftsäkerheten.
 • Integration med förnybar energi: Vissa smarta laddare kan anpassas för att dra nytta av förnybar energi, som solpaneler. De kan ladda bilen när det finns överskott av förnybar energi tillgänglig.
 • Rapportering och historik: Uppkopplade laddare kan generera rapporter och historik över laddningsaktivitet. Detta kan vara användbart för företag som vill följa upp laddningskostnader eller bostadsrättsföreningar som vill fördela kostnaderna rättvist bland medlemmarna.
Boka ett gratis och icke-bindande platsbesök med vår säljare.
En anpassad och förmånlig offert.
Vi hjälper dig gärna med ansökan om 50% bidrag från Naturvårdsverket för den fullständiga installationskostnaden.
Kunniga medarbetare för varje steg från början till slut.
Gratis molntjänst och app.
Total kontroll utan behov av administration!
IMD ( Individuell mätning och debitering) Personlig debitering av medlemmarna.

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vilken typ av organisation ska installera laddplatser?